All tagged dumpster diven

Schatgraven in de afvalbak

Waar haal je de gore moed vandaan om je kop in een container te steken op zoek naar eten? Journalisten Sylvia Blazer en Channa Brunt deden het een week lang, om te ondervinden wat er nog eetbaar is van al het voedsel dat verloren gaat.